Friday, April 08, 2016

El Condor Pasa


On the video we can see an instrumental interpretation of the group "Espiritu Andino". It is an old South American folk song. The lyrics in Quechua:

Kuntur phawan (Yaw kuntur)

Yaw kuntur llaqtay urqupi tiyaq
maymantam qawamuwachkanki,
kuntur, kuntur
apallaway llaqtanchikman, wasinchikman
chay chiri urqupi, kutiytam munani,
kuntur, kuntur.

Qusqu llaqtapim plazachallanpim
suyaykamullaway,
Machu Piqchupi Wayna Piqchupi
purikunanchikpaq.

No comments: